top of page

GOLD DIGGERS

Dismantling & metal-extraction workshop

Recycling event at Cable factory

(Kierrätystehdas) 26.4.2014

Concept Mia Makela (Delegaatio)
Teacher Albert Laine
in co-operation with Trashlab/Pixelache and Eetti


At the ‘Gold diggers’ workshop participants will mine old computers in search of valuable metals. Gold digging could be a way to earn some income. It could also be development work. Instead of leaving electronic trash on a derive to the global south, we can dismantle it here.

The workshop programme includes an introduction to the techniques of dismantling and metal-extraction by Albert Laine, videomaterial related to e-waste and documentation from a field trip to Kuusakoski recycling center and discussion with Anna Härri from Eetti who talks about the electronic trash in faraway waste lands at 14:30. Eetti is Pro Ethical Trade Finland (Eettisen kaupan puolesta ry – Eetti) is a non-profit organisation that promotes trade justice, sustainable value chains and ethical consumption. 

You are most welcome to bring desktop computers to the workshop (the older, the better) to dismantle. We will handle the waste. The workshop is free of cost.
 

KULLANKAIVAJAT
Hajoittelu&irroittelu workshop
Kierrätystehdas 26.4.2014, 10:30 alkaen

 

Konsepti Mia Makela (Delegaatio)
Ohjaaja Albert Laine

yhteistyössä Trashlab/Pixelache ja Eetti.

Kullankaivajat-työpajassa osallistujat kaivavat vanhoista tietokoneista arvometalleja. Kullankaivuu voi olla tapa ansaita tuloa. Se voi myös olla kehitysyhteistyötä. Voimme irroitella metallit e-jätteestä kotimaassa, sen sijaan että lähetämme elektronisen jätteemme maailman köyhimmille, joissa metallit irrotetaan tavalla joka vahingoittaa terveyttä ja ympäristöä.

Workshop sisältää Albert Laineen johdatuksen tietokoneiden avaamiseen ja arvometallien kaiveluun, videomateriaalia e-jätteestä ja tutkimusmatkasta Kuusakosken kierrätyskeskukseen sekä keskustelua Anna Härrin (eetti.fi) kanssa joka kertoo elektroniikaromun kaukaisista kaatopaikoista klo 14:30.

Voit tuoda tietokoneromua mukanasi (mitä vanhempaa sen parempaa). Huolehdimme materiaalista workshopin jälkeen.  Työpaja on maksuton.


 

bottom of page