top of page

A series of video meditations based on reflections on our deep history in the world of minerals and rocks.
 
The video works are in progress...


 
mineralization_edited.png
Credits
Director, script, camera, edit, animation
Mia Makela
Sound design/recording
Mia Makela
Sound mastering
Chicken House Productions
Sound archives
POND5
Dancer
Mari Kortelainen

Thanks
Akseli Torppa / GTK-Outokumpu
Old Mine residence, Outokumpu
AARK residence, Korpo
Kökar residence
Outokummun Kivikerho
Arto Hakola
Anu Karessuo
Elina Lehtonen


 

We are walking, talking minerals.

Vernadsky

I have been photographing coastal cliffs for a few years. On the surfaces of the rocks, you can find picturesque patterns that could be described as geological art, masterpieces of natural forces. They also serve as memories of movement, connections to other actors, such as waves, through waves to the wind, and through the wind..... (the continuation is eternal).

Rocks and stones belong to a temporality that transcends our anthropocentric understanding of time. A closer, calm study of the rocks tells fascinating stories about events beyond our existence.

On the surface, rocks seem like alien forms to us. However, we have minerals in common, the building blocks of life. Without the bone formation caused by mineralization, we would not be able to move and be human. The skeleton formed by the bones keeps us upright, just as stones and rocks form a sturdy frame on the surface of the earth. Bones are the last physical element that remains of us, as well as rocks from the world we know. ​

 

 I want to understand rocks better and know how to read the spectrum of minerals in rocks: where do minerals come from and what do they mean? I ponder the process of rock formation, life cycle and significance of these common minerals together with the geologists I interviewed. I combine research knowledge with empirical and artistic research.

 

Donna Haraway's thoughts on nature culture and the writings of Jane Bennett, Vladimir Vernadsky and Manuel de la Landa on the importance of minerals serve as a theoretical support for the reflections. ​

mittausk.png
vihreäkivi.png
KIVI.png

Olen kuvannut rantakallioita muutaman vuoden ajan. Kivien pinnoilta löytyy maalauksellisia kuvioita, joita voisi kuvailla geologisena taiteena, luonnonvoimien mestariteoksina. Ne toimivat myös muistoina liikkeestä, kytköksistä muihin toimijoihin, kuten aaltoihin, aaltojen kautta tuuleen, ja tuulen kautta.....(jatkumo on ikuinen).

Kivet kuuluvat sellaiseen ajallisuuteen, joka ylittää antroposentrisen aikakäsityksemme. Kivien lähempi, rauhallinen tutkiskelu kertoo ajasta, jolloin meitä ei vielä ollut täällä.

Päällisin puolin kivet vaikuttavat meille vierailta olomuodoilta. Meillä on kuitenkin yhteisinä mineraalit, elämän rakennusaineet. Ilman “mineralisaation” aikaansaamaa luuston muodostumista, emme nyt kykenisi liikkumaan ja olemaan ihmisiä. Luiden muodostama tukiranka pitää meidät pystyssä, samoin kuin kivet ja kalliot muodostavat maapallon pinnalle tukevan oloisen rungon. Luut ovat viimeinen fyysinen elementti mikä meistä jää jäljelle, samoin kuin kivet tuntemastamme maailmasta.

Kallioiden valokuvauksesta kasvoi hiljalleen idea projektista, jossa syvennyn kivien salaiseen elämään. Haluan ymmärtää kiviä paremmin ja osata lukea kivistä mineraalien kirjon: mistä mineraalit tulevat ja mitä me merkitsevät? Pohdin näiden yhteisten mineraalien syntyprosessia, elinkaarta ja merkitystä yhdessä haastattelemieni tutkijoiden, erityisesti geologien kanssa. Yhdistelen tutkimuksellista tietoa empiiriseen ja taiteen keinoilla tutkimiseen.

 

Lähtökohtana pohdinnoille toimivat Donna Harawayn ajatukset luontokulttuurista sekä Jane Bennetin, Vladimir Vernadskyn ja Manuel de la Landan kirjoitukset mineraalien merkityksestä.

bottom of page